ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន

ទីតាំង៖ ក្រុងព្រះសីហនុ

វិស័យ៖ ផ្លូវ

ភ្នាក់ងារអនុវត្ត៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

ការពិពណ៌នាគម្រោង៖ ផ្លូវ​ល្បឿន​លឿន​នេះ​ចាប់ផ្តើម​នៅ​ភាគ​ខាងលិច​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដែល​ត​ភ្ជាប់​ជាមួយ​ផ្លូវ​ក្រវាត់​ក្រុង និង​ទៅ​ភាគ​និរតី​កាត់​ខេត្តកណ្តាល កំពង់ស្ពឺ និង​ខេត្តកោះកុង ហើយ​ចុងក្រោយ​ទៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​។ ប្រវែងសរុបនៃគម្រោងគឺ 190.035 គីឡូម៉ែត្រ ជាមួយនឹងល្បឿន 100 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង។ The Subgrade មានទទឹង 24.5m រួមទាំងផ្លូវទទឹង 3.75m ចំនួនបួន បន្ទះកណ្តាលទទឹង 3m ស្មារឹងទទឹង 2.5m និងស្មាទន់ទទឹង 0.75m នៅសងខាង។

ស្ថានភាព៖ កំពុងសាងសង់

របៀបលទ្ធកម្ម៖ មិនបានស្នើសុំ

ម៉ូដែលភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯរជន៖ DFBOT