menu

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន

ទីតាំង៖ ស្ទឹងត្រែង

ទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត៖ រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល

ការពិពណ៌នាគម្រោង៖

ស្ថានភាព៖ ការយល់ឃើញគម្រោង

របៀបលទ្ធកម្ម៖ ស្នើសុំ