menu

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន

ច្បាប់

ច្បាប់ស្តីពីភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន

ច្បាប់ស្តីពីភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៦ នីតិកាលទី៦ ហើយដែលព្រឹទ្ធសភាបានពិនិត្យចប់សព្វគ្រប់លើទម្រង់ និងគតិច្បាប់នេះទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃទី២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ​​នាសម័យប្រជុំជាវិសាមញ្ញ នីតិកាលទី៤...

ឯកសារគោលនយោបាយ

ឯកសារគោលនយោបាយស្តីពីការអភិវឌ្ឍយន្តការភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន សម្រាប់គ្រប់គ្រងគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ ២០១៦-២០២០

ឯកសារគោលនយោបាយនេះ មានគោលបំណងជំរុញ និងលើកទឹកចិត្តការវិនិយោគរបស់វិស័យឯកជន និង​ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងការចូលរួមស្តារ,​កសាង, ជួសជុល, ប្រតិបត្តិការ និងថែទាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ...

នីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដារ

Volume II: Guidelines

The Guidelines on Project Identification and Selection of PPP Projects introduce a methodology for the identification and selection of PPP projects,…

Read more

គោលការណ៍ណែនាំ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

កម្រងរូបភាពផ្សេងៗ