menu

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន

ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

កិច្ចសិក្សាអំពីភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជនក្នុងវិស័យ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី

នាថ្ងៃទី២៩ ខែមករា រហូតដល់ថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ឯកឧត្តម ឱម ម៉ាក់ធារិទ្ធ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន (អ.រ.ជ.) និងសហការីនៃ អ.រ.ជ. បានអម ឯកឧត្តម មាស សុខសេនសាន រដ្ឋលេខាធិការ ...

ឯកសារ

សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ភាពជាដៃគូរវាងចក្រភពអង់គ្លេស-កម្ពុជា សម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបៃតង៖ “ការបណ្តុះបណ្តាលរបស់អាជ្ញាធរហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងគម្រោង (IPA) ស្តីពីការអភិវឌ្ឍ ការកៀរគរហិរញ្ញវត្ថុ និង ហិរញ្ញប្បទានគម្រោងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព”

កាលពីថ្ងៃទី២២ ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤  នៅសណ្ឋាគារ ហ៊ីយ៉ាត រីចេនស៊ី ភ្នំពេញ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សហការ​ជាមួយអាជ្ញាធរហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងគម្រោងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស (UK Infrastructure and Project Authority - IPA) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តី...

ឯកសារ

សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ភាពជាដៃគូរវាងចក្រភពអង់គ្លេស-កម្ពុជា សម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបៃតង៖ “ការបណ្តុះបណ្តាលរបស់អាជ្ញាធរហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងគម្រោង (IPA) ស្តីពីការអភិវឌ្ឍ ការកៀរគរហិរញ្ញវត្ថុ និង ហិរញ្ញប្បទានគម្រោងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព”

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សហការជាមួយអាជ្ញាធរហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងគម្រោង របស់ចក្រភពអង់គ្លេស (UK Infrastructure and Projects Authority - IPA) នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដី...

ឯកសារ

កម្ពុជា និងអូស្ត្រាលីសហការធ្វើការលើ ភាពជាដៃគូរវាងស្ថាប័នសាធារណៈ និងឯកជន

ក្នុងសប្តាហ៍នេះ ប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសអូស្ត្រាលី បានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយជាលើកដំបូងក្នុងចំណោមសិក្ខាសាលាដើម្បីកសាងសមត្ថភាពចំនួនបី ស្តីពីភាពជាដៃគូរវាងស្ថាប័នសាធារណៈ និងឯកជន (PPP) សម្រាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រមាណ៧០នាក់...

ឯកសារ

ស្តីពីសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាល

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សហការជាមួយ​ រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្រា្តលី ក្នុងកម្មវិធី Partnerships for Infrastructure​ (P4I) របស់នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការគ្រប់គ្រងគម្រោងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន (Public Private Partnerships - PPP) នៅកម្ពុជា” ...

ឯកសារ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលចំនួន ៣ ថ្ងៃ ពាក់ព័ន្ធនឹងការពិនិត្យ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលចំនួន ៣ ថ្ងៃ ពាក់ព័ន្ធនឹងការពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃលើកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលជាយថាហេតុ ដែលកើតចេញពីគម្រោងភាពជាដៃគូ រវាងរដ្ឋ និងឯកជន (ភ.រ.ជ)...

ឯកសារ

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី បទពិសោធន៍នៃការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយចីរភាព

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី បទពិសោធន៍នៃការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយចីរភាព របស់ចក្រភពអង់គ្លេសតាមកម្មវិធីគំរូ ‘’The 5 Case Model’’...

ឯកសារ

វិញ្ញាបនបត្រ PPP Professional

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល PPP Foundation ផ្តល់ជូនអ្នកចូលរួម...

ឯកសារ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានស្នើសុំចាត់មន្រ្តីពីក្រសួង-ស្ថាប័ន

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានស្នើសុំចាត់មន្រ្តីពីក្រសួង-ស្ថាប័នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ លើជំនាញភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន...

VIEW ALL