menu

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន

ទីតាំង៖ ក្រុងព្រះសីហនុ

ភ្នាក់ងារអនុវត្ត៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

ការពិពណ៌នាគម្រោង៖

ស្ថានភាព៖ ស្ថិតក្រោមការវាយតម្លៃ

របៀបលទ្ធកម្ម៖ ស្នើសុំ