menu

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន

គម្រោង

ព័ត៌មានលម្អិត

គម្រោង

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ព្រះលានយន្តហោះថ្មីខេត្តមណ្ឌលគិរី

ខេត្តមណ្ឌលគិរី
ដឹកជញ្ជូន
រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល
កំពុងរៀបចំ និងវាយតម្លៃ
គម្រោងផ្តួចផ្តើមដោយរដ្ឋ
សាងសង់-ប្រតិបត្តិការ-ផ្ទេរ (BOT)