អគ្គនាយកដ្ឋានភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន

menu

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន

ព័ត៌មានថ្មីៗ

PPIAF Annual Report 2023

This year marks the launch of PPIAF’s five-year Renew Strategy for FY23–FY27, which focuses on accelerating universal access to climate-smart, resilient, affordable, and inclusive infrastructure through increased private sector participation. In FY 2023, we approved 51 activities totaling $10.5 million across our four strategic pillars.
ឯកសារ

Prakas No.641 Fiscal Management Guideline

The Guidelines on Fiscal Management of PPP Projects provide guidance on the procedure to be followed and the institutional arrangements for the…
ឯកសារ

សិក្ខាសាលា

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សហការជាមួយក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន និងក្រសួងទេសចរណ៍ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវិនិយោគិនលើ“ការអនុវត្តផ្នែកប្រតិបត្តិការ និងការថែទាំ (Operation and Maintenance - O&M) នៃគម្រោងកំពង់ផែទេសចរណ៍ខេត្តកំពត ក្រោមយន្តការភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន”នៅសណ្ឋាគារហៃយ៉ាត់ រីជិនស៊ី ភ្នំពេញ ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ឱម ម៉ាក់ធារិទ្ធ ...

ឯកសារ

ផែនការមេគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

ផែនការមេគ្រប់ជ្រុងជ្រោយស្តីពីប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូន អន្តរមធ្យោបាយ និងភស្តុភារកម្មកម្ពុជា ២០២៣ - ២០២៣

ឯកសារ

គេហទំព័រ​ផ្សេងៗចំណុះឱ្យក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗ